• Stove

  Stove

 • Bad

  Bad

 • Hovud-soverom

  Hovud-soverom

  Leilegheit C1.3

  Praktisk og maksimal utnytting av plassen. Planløysinga får eit «hyttepreg» med mange sengeplassar og eit fellesrom der alle kan få plass rundt matbordet.

  Direkte tilgang frå vindfang til bad for å unngå at snø og væte blir drege inn i husværet. Bad med god plass for tørk av sko og klede. Vindfanget er romsleg med god plass til skohyller.

  3 soverom. Hovudsoverommet kan brukast til ekstra stove, TV-stove eller leikerom.

  I tillegg til husværet er det sportsbu på 5 m² og 1 parkeringsplass i kjellar.

  Husværet har inngang frå svalgang, og heis sikrar universell tilgjenge både frå parkeringskjellar og frå uteområda.

  Areala er henta frå arkitekten sine planteikningar og må sjåast som ca. tall. Det blir tatt atterhald om avvik. Utbyggjar tar atterhald om å kunne endre prisen på uselde einingar. Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi pr. seksjon. (Tomteverdi kr. 290.000,-) kr 7.250,-. Tinglysingsgebyr for skøyte kr 525,- Tinglysing pr. pantobligasjon kr 525,-, Attestgebyr kr 206,-.